24 lutego (Bijatyka)

To dwudziesty czwarty był lutegoH7 E
Poranna zrzedła mgłagis
O! wyszło z niej siedem uzbrojonych krypcis
Turecki niosły znakgis cis

No i... znów bijatyka, noH7 E
Znów bijatyka, no
Bijatyka cały dzieńH
I por±bany dzień i por±bany łebgis
Razem bracia, aż po zmierzchcis

Już pierwszy zbliża się do burt
I zwie się "GoĽdzik" i...
Z Algieru pasza wysłał go
Aby nam upu¶cił krwi

No i...

Już następny zbliża się do burt
A zwie się "Róży p±k"
Plunęli¶my ze wszystkich luf
Bardzo prędko szedł na dno

No i...

W naszych rękach dwa i dwa na dnie
Cała reszta zwiała gdzie¶
A jeden z nich zabrali¶my aż
Na starej Anglii brzeg

No i... x2