Blues dla Małej

Wystukaj po torach do mnie list -CG
Wtedy na pewno nie wyjedziesz cała.a G
Niech będzie w nim lokomotywy gwizd.FC
Tylko to zrób jeszcze dla mnie Mała.d E a
Wystukaj po torach do mnie list - choćby w alfabecie Morse'a.
Moja ulica jeszcze twardo ¶pi. Je¶li tak chcesz - w li¶cie zostaw.

A mogli¶my Mała razem ł±ka i¶ć,E
¦wit witać po kolana w rosie.a
A mogli¶my Mała razem piwo pić,G
Dom nasz zamienić na sto pociech.E
A mogli¶my Mała konie kra¶ćF
Z niebieskiego, boskiego pastwiska.C
A mogli¶my Mała w ¶rodku latad
Zbudować słoneczn± przystań.E a

Napisz od serca do mnie list i zamieszkaj w tym li¶cie cała.
Niech ¶miechu dużo będzie w nim. Obiecaj mi to dzisiaj Mała.
Napisz od serca do mnie list lecz proszę nie wysyłaj go nigdy.
W szufladzie zamknij go na klucz - niech czeka wci±ż lepszych dni.

A mogli¶my Mała ...