Beskid

G CD G CD
A w Beskidzie rozzłocony buk,G CD
A w Beskidzie rozzłocony buk.G C e a D
Będę chodził Bukowiną z dłutem w ręku,C D G
By w dziewczęcych twarzach uśmiech rzeźbićC G
Niech nie płaczą jużC D D
Niech się cieszą po kapliczkach moich dróg.C D G G

W Beskidzie, malowany cerkiewny dach,G C D G
W Beskidzie, zapach miodu w bukowych pniach.G C H7 e
Tutaj wracam, gdy ruda jesieńC D
Na przełęcze swój tobół niesie,G C
Słucham bicia dzwonów w przedwieczorny czas.G C D D

W Beskidzie, malowany wiatrami dom,
W Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią,
Kiedy krzyczą w jesienną ciszę,
Kiedy wiatrem szeleszczą liście,
Kiedy wolność się tuli w ciepło moich rąk,
Gdy wolność się tuli do moich rąk.C D G C F G CD G

A w Beskidzie zamyślony czas, G CD
A w Beskidzie zamyślony czas. G Ce a D
Będę chodził z moich gór poddaszem, C D G
By zerwanych marzeń struny C G
Przywiązywać w niepokój i dłonie drzew, C D D
Niech mi grają na rozstajach moich dróg. C D G G

W Beskidzie, malowany cerkiewny dach,...