Morze, nasze morze

Chociaż każdy z nas jest młody,G C D7 G
Lecz go starym wilkiem zwą.A7 D D7
My, strażnicy polskiej wody,G C D7 G
Marynarze polscy są.A7 D7

Morze, nasze morze,G D G
Wiernie Ciebie będziem strzec!G H7 C
Mamy rozkaz Cię utrzymać,a D G
Albo na dnie, na dnie Twoim lec.a G D G
Albo na dnie z honorem lec!a D6/4 D7 G

Żadna siła, żadna burza,
Nie odbierze Gdańska nam.
Nasza flota, choć nieduża,
Wiernie strzeże portu bram.

Morze, nasze morze...