Pieśń o Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?C C0 ClubA A0 A
Tam wróg twój się kryje jak szczur!CdA h
Musicie, musicie, musicieG7E7
Za kark wziąć i strącić go z chmur.D9 G7H9 E7
I poszli szaleni, zażarci,CC0 CA A0 A
I poszli zabijać i mścić,C C+F6A A+ D6
I poszli jak zawsze uparci,A7 D7(A0) CFis H7 (Fis0) A
Jak zawsze za honor się bić.D7 G7H7 E7

Czerwone maki na Monte Cassinoca
Zamiast rosy piły polską krew.fC f6d A d
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,BEs4-3G C4-3
Lecz silniejszy od śmierci był gniew!B7Es G7cG7 C E7 a
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł.
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny, sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli, i udał się szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
zatknęli na gruzach, wśród chmur.

Czerwone maki na Monte Cassino ...

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód - im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy -
Historia ten jeden ma błąd.

Czerwone maki na Monte Cassino ...