Stary bryg (statek widmo)

Gdy wypływał z portu stary bryg, (Hej! Stary bryg!)eDGDe(De)
Jego losów nie znał wtedy nikt. (Wtedy nikt! Wtedy nikt!)eDGD(GH7)
Nikt nie wiedział o tym, żeeD
Statkiem-widmem stanie się stary bryg.AH7e

Hej, ho! Na "Umrzyka Skrzyni"eGDe
I butelka rumu. (Rumu!)GDe(De)
Hej, ho! Resztę czart uczyni
I butelka rumu. (Rumu!)

Co z załog± zrobił stary bryg, (Hej! Stary bryg!)
Tego też nie zgadnie chyba nikt. (Chyba nikt! Chyba nikt!)
Czy zostawił w porcie j±,
Czy na morza dnie? - Nikt nie wie gdzie.

Przepowiednia zła jest, że ho ho! (Hej! Że ho ho!)
Kto go spotka - marny jego los. (Jego los! Jego los!)
Ale my nie martwmy się,
Hej, nie martwmy się - rum jeszcze jest.