Shenandoah

O Missouri ty wielka rzekoA A DA A
Ojcze rzek, kto bieg twój zmierzyD D A A
Namioty Indian na jej brzegufis fis A A
Away, gdy czółno mknie poprzez nurt MissouriA A cis D A E A A

O Shenandoah jej imię było
Ojcze rzek...
I nie wiedziała co to miłość
Away...

Aż przybył kupiec i w rozterce
Jej własne ofiarował serce

Wziął czółno swe i z biegiem rzeki
Dziewczynę uwiózł w świat daleki

O Missouri ty wielka rzeko
Namioty Indian na jej brzegu
Namioty Indian na jej brzegu