Nad tą stroną jeszcze muszę popracować

Wkrótce ukażą się tu (nie tylko moje) zdjęcia pokazujące różne aspekty wspinania;

 
© Copyright Michał Włodarczak